Se f.eks. oliefilm på grundvandsspejlet med denne "undergrundskikkert", som kan leveres i forskellige størrelser.
Monteres nemt på elwa vandstandspejler, f.eks. type PLS... v.h.a. adapter.

Tekniske specifikationer

Dimensioner Fra Ø 16 mm til Ø 40 mm med indbygget bundventil. Længde ~ 1 m - Indhold op til 1 liter.
Materiale Klar Akryl eller PEHD.

Andre typer og længder på forespørgsel.
Ret til ændringer forbeholdes!

Hvordan bruges din elwa vandstandspejler?

Ved måling sænkes sonden med føleren ned til vandspejlet.

Når føleren kommer i kontakt med vandspejlet, giver elektronikken indikation med lys og lyd.

Dybden til vandspejlet aflæses direkte på målekablet.

Husk altid at bruge det samme fixpunkt for måling - f.eks. overkant på borerør, brønd eller lignende.