Siden starten af elwa-teknik i 1976, har målet været at fremstille den mest funktionelle, økonomiske og driftsikre vandstandspejler.

elwa-vandstandspejleren er et transportabelt, robust og højtudviklet måleinstrument til måling af vandspejl og totaldybder i boringer, brønde, beholdere o.s.v.

Udvikling og research fremtidssikrer elwa-produkterne og garanterer den optimale kvalitet.

Målekablet er 2-ledet og fremstilles nu med et gult stålforstærket målebånd i mellem lederne. Kablet er belagt med en smidig PE belægning. Dybden aflæses direkte på målekablet i meter, centimeter og millimeter.

elwa vandstandspejlere bruges overalt i verden af:

 • vandværker
 • rådgivende ingeniører
 • brøndborere
 • geoteknikere
 • geologer
 • entreprenører
 • smede
 • vvs-installatører
 • pumpeproducenter
 • pumpemontører
 • stat, amt & kommuner

elwa vandstandspejlere bruges i forbindelse med:

 • vandforsyningsboringer
 • grundvandssænkninger
 • prøvepumpninger
 • kontrol af grundvandsspejl
 • kontrol af vandstand i ballasttanke (havvand) osv.