elwateknikis1.jpg (8038 bytes)

Siden starten af elwa-teknik i 1976, har målet været at fremstille den mest funktionelle, økonomiske og driftsikre vandstandspejler.

elwa-vandstandspejleren er et transportabelt, robust højtudviklet måleinstrument til måling af vandspejl og totaldybder i boringer, brønde, beholdere o.s.v.

Udvikling og research fremtidssikrer elwa-produkterne og garanterer den optimale kvalitet.

Målekablet er fremstillet af en til formålet udviklet 2-leder stålvire med polyethylen belægning. Dybden aflæses direkte på målekablet i meter og centimeter.

elwa
´s vandstandspejlere bruges overalt i verden af:
 • vandværker
 • rådgivende ingeniører
 • brøndborere
 • geoteknikere
 • geologer
 • entreprenører
 • smede
 • vvs-installatører
 • pumpeproducenter
 • pumpemontører
 • stat, amt & kommuner

elwa´s vandstandspejlere bruges i forbindelse med:

 • vandforsyningsboringer
 • grundvandssænkninger
 • prøvepumpninger
 • kontrol af grundvandsspejl
 • kontrol af vandstand i ballasttanke (havvand) osv.